ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

ĐỒ CHƠI MINH ĐẠI

Địa chỉ : 87/26 Nguyễn Thị Nhỏ – Phường 9 – Quận Tân Bình

ĐT : 0949362981

MAIL: tommytuanvu289@gmail.com

Phản hồi của khách hàng là nguồn sống của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi những gì trong tâm trí của bạn, tốt hay xấu.

Chúng tôi trả lời tất cả các phản hồi của khách hàng và mong muốn được nghe từ bạn!